fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu www.iwonaswierczyk.pl

Informacje ogólne

Użytkownik korzystając z usług serwisu www.iwonaswierczyk.pl (dalej „Serwis”) dostarczonego przez COLVIVA Iwona Świerczyk z siedzibą w Wilkowicach (dalej „COLVIVA”) przekazuje dane dotyczące swojej tożsamości.

COLVIVA szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich serwisów, 
w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkich danych Użytkowników są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone również zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisów w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą zostać dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od Partnerów celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z funkcjonalności serwisów zintegrowanych z Serwisem. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania przez nich plików Cookies.
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:
COLVIVA Iwona Świerczyk siedzibą w Wilkowicach (adres: ul.Krótka 3, 64-115 Wilkowice), NIP:6972310174, REGON 302580417.
W ramach poszczególnych usług Serwisów zdarza się, że informacje przekazywane są również Partnerom czyli stronom trzecim, z którymi COLVIVA współpracuje bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Użytkownikowi usług na najwyższym poziomie.
Wobec powyższego Administratorami danych Użytkownika mogą być Partnerzy COLVIVA w ramach skorzystania przez Użytkownika z ich usług za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dotyczy to procesu realizacji wysyłek czy obsługi płatności.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy jedynie dane, które Użytkownik podaje lub pozostawia w ramach korzystania z poszczególnych usług Serwisu. Są to przede wszystkim dane, które Użytkownik podaje w ramach formularzy, jak również dane, które pozostawia w ramach poruszania się po Serwisie czyli m.in. te, które pozostawia w tzw. plikach Cookies lub te które przekazuje w trakcie kontaktu z Call Center Administratora.
W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy również zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą m.in. publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie, czas nadejścia zapytania; liczby wysłanych przez serwer danych, adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik; informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Cele, podstawy oraz okres przetwarzania

1. Założenie konta w Serwisie zgodnie z treścią Regulaminu.
W tym przypadku chodzi o przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do tego, abyś mógł założyć konto w Serwisie i korzystać z niego m.in. w celu weryfikacji prawidłowości danych czy przeglądu dokonanych zakupów, a także realizacji współpracy z Administratorem na zasadach zawartych w Regulaminie. Założenie konta ma charakter zautomatyzowany.
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO
Przez okres świadczenia usługi konta, z tym, że gdyby nie doszło do założenia konta w Serwisie lub po usunięciu konta, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.
2. Zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem.
Niezależnie od tego, czy założyłeś konto w Serwisie czy jesteś niezarejestrowanym Użytkownikiem, możesz zamówić towar zgodnie z Regulaminem. Dane osobowe zebrane w procesie zamówienia będą przetwarzane po to, aby sfinalizować zakup. Dokonanie zakupu ma charakter zautomatyzowany.
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO
Przez okres realizacji umowy i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem lub po jej zakończeniu, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.
3. Podjęcie kontaktu z Administratorem.
Niezależnie od tego, czy założyłeś konto w Serwisie czy jesteś niezarejestrowanym Użytkownikiem, możesz skontaktować się z Administratorem w tym z wykorzystaniem formularza kontaktu. Dane osobowe będą przetwarzane po to, aby zrealizować kontakt.
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Po realizacji dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.
4. W celu przesyłania informacji handlowych na wskazany adres e- mail.
Przesłanie informacji handlowych polega na tym, że na wskazany dane przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zostaje przekazana informacja handlowa lub marketingowa (m.in. w formie newsletter).
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Użytkownika zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych.
5. W celu realizacji obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych).
Chodzi o realizację obowiązków spoczywających na Administratorze danych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Do czasu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych (m.in. podatkowych).
6. W celu wykonania obowiązków związanych z realizacją uprawnień podmiotu danych wskazanych w RODO.
Dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej.
Art. 6 ust. 1 lit c) RODO
Do czasu realizacji uprawnień podmiotu danych (Użytkownika) oraz po tym terminie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Serwisie.
Chodzi m.in. o zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do Serwisu i rozprowadzaniu złośliwych kodów, treści, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu Serwisu.
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w Serwisie.

Czy istnieje obowiązek podania danych przez Użytkownika?

Podanie jakichkolwiek danych osobowych w Serwisie jest całkowicie dobrowolne jednak może okazać się niezbędne do realizacji konkretnych usług lub żądań Użytkownika.

Odbiorcy danych

Dane dotyczące Użytkownika gromadzone z wykorzystaniem Serwisu mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je zarówno na zlecenie COLVIVA m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, jak i podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminów.

Uprawnienia Użytkownika

Wobec przetwarzania danych Użytkownika przysługują mu konkretne uprawnienia. Każdy Użytkownik Serwisu posiada prawo do:
− wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych
− sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia
− żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
− wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych

Prawo cofnięcia zgody

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody może on dodatkowo skorzystać z prawa cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem.

Prawo do przeniesienia danych

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) Użytkownik może dodatkowo skorzystać z prawa do przeniesienia dotyczących go danych.

Realizacja uprawnień

Wszelkie wnioski lub żądania Użytkownika są realizowane niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania stosownego wniosku lub żądania.

Dane kontaktowe

Wnioski indywidualne dotyczące realizacji uprawnień Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach usług Serwisów prosimy kierować:
− pisemnie na adres: ul.Krótka 3, 64-115 Wilkowice
− mailowo na adres: kontakt@iwonaswierczyk.pl
− telefonicznie pod numerem: +48 535936368 lub
− z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie Serwisu

Pliki Cookies

Serwis korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików Cookies w urządzeniu z wykorzystaniem którego Użytkownik korzysta z Serwisów oraz uzyskującymi do nich dostęp jest COLVIVA oraz jej Partnerzy m.in. świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji.

Wykorzystywanie Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
− świadczenia usług Serwisu
− ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania
− późniejszej identyfikacji Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na
którym zostały zapisane
− tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
− dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkowników oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika
− prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika
− wymiany informacji z Partnerami w celu pośredniczenia w świadczeniu ich usług z wykorzystaniem Serwisów

Rodzaje Cookies

W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:
− „sesyjne” – które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
− „trwałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
− „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
− „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika
− „własne” – zamieszczane przez Serwis
− „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial