fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu www.iwonaswierczyk.pl

Informacje ogólne

Użytkownik korzystając z usług serwisu www.iwonaswierczyk.pl (dalej „Serwis”) dostarczonego przez COLVIVA Iwona Świerczyk z siedzibą w Wilkowicach (dalej „COLVIVA”) przekazuje dane dotyczące swojej tożsamości.

COLVIVA szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich serwisów, 
w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkich danych Użytkowników są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone również zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisów w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą zostać dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od Partnerów celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z funkcjonalności serwisów zintegrowanych z Serwisem. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania przez nich plików Cookies.
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:
COLVIVA Iwona Świerczyk siedzibą w Wilkowicach (adres: ul.Krótka 3, 64-115 Wilkowice), NIP:6972310174, REGON 302580417.
W ramach poszczególnych usług Serwisów zdarza się, że informacje przekazywane są również Partnerom czyli stronom trzecim, z którymi COLVIVA współpracuje bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Użytkownikowi usług na najwyższym poziomie.
Wobec powyższego Administratorami danych Użytkownika mogą być Partnerzy COLVIVA w ramach skorzystania przez Użytkownika z ich usług za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dotyczy to procesu realizacji wysyłek czy obsługi płatności.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy jedynie dane, które Użytkownik podaje lub pozostawia w ramach korzystania z poszczególnych usług Serwisu. Są to przede wszystkim dane, które Użytkownik podaje w ramach formularzy, jak również dane, które pozostawia w ramach poruszania się po Serwisie czyli m.in. te, które pozostawia w tzw. plikach Cookies lub te które przekazuje w trakcie kontaktu z Call Center Administratora.
W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy również zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą m.in. publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie, czas nadejścia zapytania; liczby wysłanych przez serwer danych, adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik; informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Cele, podstawy oraz okres przetwarzania

1. Założenie konta w Serwisie zgodnie z treścią Regulaminu.
W tym przypadku chodzi o przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do tego, abyś mógł założyć konto w Serwisie i korzystać z niego m.in. w celu weryfikacji prawidłowości danych czy przeglądu dokonanych zakupów, a także realizacji współpracy z Administratorem na zasadach zawartych w Regulaminie. Założenie konta ma charakter zautomatyzowany.
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO
Przez okres świadczenia usługi konta, z tym, że gdyby nie doszło do założenia konta w Serwisie lub po usunięciu konta, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.
2. Zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem.
Niezależnie od tego, czy założyłeś konto w Serwisie czy jesteś niezarejestrowanym Użytkownikiem, możesz zamówić towar zgodnie z Regulaminem. Dane osobowe zebrane w procesie zamówienia będą przetwarzane po to, aby sfinalizować zakup. Dokonanie zakupu ma charakter zautomatyzowany.
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO
Przez okres realizacji umowy i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem lub po jej zakończeniu, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.
3. Podjęcie kontaktu z Administratorem.
Niezależnie od tego, czy założyłeś konto w Serwisie czy jesteś niezarejestrowanym Użytkownikiem, możesz skontaktować się z Administratorem w tym z wykorzystaniem formularza kontaktu. Dane osobowe będą przetwarzane po to, aby zrealizować kontakt.
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Po realizacji dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.
4. W celu przesyłania informacji handlowych na wskazany adres e- mail.
Przesłanie informacji handlowych polega na tym, że na wskazany dane przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zostaje przekazana informacja handlowa lub marketingowa (m.in. w formie newsletter).
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Użytkownika zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych.
5. W celu realizacji obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych).
Chodzi o realizację obowiązków spoczywających na Administratorze danych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Do czasu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych (m.in. podatkowych).
6. W celu wykonania obowiązków związanych z realizacją uprawnień podmiotu danych wskazanych w RODO.
Dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej.
Art. 6 ust. 1 lit c) RODO
Do czasu realizacji uprawnień podmiotu danych (Użytkownika) oraz po tym terminie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Serwisie.
Chodzi m.in. o zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do Serwisu i rozprowadzaniu złośliwych kodów, treści, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu Serwisu.
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w Serwisie.

Czy istnieje obowiązek podania danych przez Użytkownika?

Podanie jakichkolwiek danych osobowych w Serwisie jest całkowicie dobrowolne jednak może okazać się niezbędne do realizacji konkretnych usług lub żądań Użytkownika.

Odbiorcy danych

Dane dotyczące Użytkownika gromadzone z wykorzystaniem Serwisu mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je zarówno na zlecenie COLVIVA m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, jak i podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminów.

Uprawnienia Użytkownika

Wobec przetwarzania danych Użytkownika przysługują mu konkretne uprawnienia. Każdy Użytkownik Serwisu posiada prawo do:
− wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych
− sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia
− żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
− wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych

Prawo cofnięcia zgody

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody może on dodatkowo skorzystać z prawa cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem.

Prawo do przeniesienia danych

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) Użytkownik może dodatkowo skorzystać z prawa do przeniesienia dotyczących go danych.

Realizacja uprawnień

Wszelkie wnioski lub żądania Użytkownika są realizowane niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania stosownego wniosku lub żądania.

Dane kontaktowe

Wnioski indywidualne dotyczące realizacji uprawnień Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach usług Serwisów prosimy kierować:
− pisemnie na adres: ul.Krótka 3, 64-115 Wilkowice
− mailowo na adres: kontakt@iwonaswierczyk.pl
− telefonicznie pod numerem: +48 535936368 lub
− z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie Serwisu

Pliki Cookies

Serwis korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików Cookies w urządzeniu z wykorzystaniem którego Użytkownik korzysta z Serwisów oraz uzyskującymi do nich dostęp jest COLVIVA oraz jej Partnerzy m.in. świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji.

Wykorzystywanie Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
− świadczenia usług Serwisu
− ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania
− późniejszej identyfikacji Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na
którym zostały zapisane
− tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
− dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkowników oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika
− prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika
− wymiany informacji z Partnerami w celu pośredniczenia w świadczeniu ich usług z wykorzystaniem Serwisów

Rodzaje Cookies

W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:
− „sesyjne” – które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
− „trwałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
− „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
− „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika
− „własne” – zamieszczane przez Serwis
− „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.